Nhảy đến nội dung
x

Chương trình đào tạo thạc sĩ tài chính ngân hàng đạt chuẩn kiểm định FIBAA

Hội đồng Kiểm định và Chứng nhận FIBAA (FIBAA Accreditation and Certification Committee) đã chính thức công bố quyết định công nhận chất lượng cho cho chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng. Thời hạn công nhận là 05 năm (từ ngày 20/9/2023 đến ngày 19/9/2028).

FIBAA là tổ chức đảm bảo chất lượng danh giá và uy tín của Thụy Sĩ, có trụ sở tại Bonn, Cộng hòa Liên bang Đức và Zurich, Thụy Sĩ, là thành viên đầy đủ của Hiệp hội bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Châu Âu (European Association for Quality Assurance - ENQA). FIBAA hoạt động với cam kết việc thúc đẩy chất lượng và tính minh bạch trong giáo dục thông qua thực hiện kiểm định các tổ chức giáo dục đại học, chương trình đào tạo trên cơ sở đối sánh với các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Châu Âu.

Bộ tiêu chuẩn của FIBAA được sử dụng để kiểm định khối ngành quản trị/quản lý, kinh tế, luật và khoa học xã hội. Bộ tiêu chuẩn này đáp ứng các yêu cầu của tiêu bảo đảm chất lượng đại học châu Âu (European Standards and Guidelines - ESG). Đặc biệt, FIBAA kiểm định dựa trên cơ sở đối chiếu với hệ thống chuyển đổi và tích lũy tín chỉ châu Âu (The European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS), do đó, các chương trình đào tạo được kiểm định bởi FIBAA được công nhận rộng rãi ở Châu Âu và trên thế giới. Người học tốt nghiệp chương trình được FIBAA công nhận sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tìm việc làm, học lên bậc cao hơn ở các quốc gia Châu Âu và nhiều quốc gia khác.

Chương trình đào tạo thạc sĩ tài chính ngân hàng đạt chuẩn kiểm định FIBAA