Nhảy đến nội dung
x

Hội thảo quốc tế về Quản trị tài chính và Kinh tế 2023 (ICFME 2023)

Hội thảo quốc tế về Quản trị tài chính và Kinh tế 2023 (International Conference on Financial Management and Economics 2023: ICFME 2023) đã được diễn ra tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) với sự tham gia của các giáo sư, tiến sĩ từ nhiều nước trên thế giới. Hội thảo quốc tế được chủ trì bởi Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam kết hợp đồng tổ chức với Khoa Kế toán, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam; Trường Kinh doanh Eli Broad, Đại học bang Michigan, Hoa Kỳ; Khoa Quản trị và Kinh tế, Đại học Tomas Bata in Zlín, Cộng hoà Séc; và Khoa Kinh doanh, Giáo dục, Luật và Nghệ thuật, Đại học Nam Queensland, Úc.