Nhảy đến nội dung
x

Workshop “Ứng dụng Blockchain trong Fintech” - ICFME 2023: Hội tụ các chuyên gia hàng đầu, tạo cơ hội hợp tác và đổi mới trong lĩnh vực tài chính và kinh tế với sự ứng dụng của Blockchain

Chiều ngày 05/7/2023, Workshop “Ứng dụng Blockchain trong Fintech” đã diễn ra tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Chương trình là một sự kiện bên cạnh Hội thảo quốc tế về Quản trị tài chính và Kinh tế 2023 (ICFME 2023) do Khoa Tài chính Ngân hàng phối hợp với Khoa Kế toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng và các trường đại học quốc tế như Đại học Tomas Bata in Zlín (Cộng hòa Séc), Đại học bang Michigan (Hoa Kỳ) và Đại học Southern Queensland (Úc) đồng tổ chức trong hai ngày 04 và 05/7/2023.