Nhảy đến nội dung
x

Chương trình thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

1. Giới thiệu

Tài chính – Ngân hàng là ngành xương sống trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lược cao, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và khả năng nghiên cứu chuyên sâu, Khoa Tài chính Ngân hàng trường Đại học Tôn Đức Thắng thiết kế chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng với những kiến thức tổng thể về thị trường, chuyên sâu chuỗi các biến số, xem xét các yếu tố ảnh hưởng, cơ chế kinh tế và tài chính cả trong tài chính công lẫn tài chính doanh nghiệp, ngân hàng. Rèn luyện kỹ thuật đánh giá doanh thu – lợi nhuận, kỹ năng phân tích thị trường, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn… Không chỉ cung cấp cho học viên khả năng áp dụng lý thuyết vào tực tiễn, nâng cao tư duy, nghiên cứu, trường còn đào tạo cho học viên phẩm chất chính trị vững vàng, tạo bước đệm trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực Tài chính.

2. Chương trình đào tạo

 • Phần khối kiến thức chung:                                                15 tín chỉ
 • Phần khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                   30 tín chỉ
 • Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc:        11 tín chỉ
 • Kiến thức chuyên ngành tự chọn:                                      19 tín chỉ
 • Luận văn thạc sĩ:                                                                  15 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ:                                                                     60 tín chỉ
 • Xem chi tiết tại đây.

3. Chuẩn đầu ra

 • Nắm vững kiến thức ngành kinh doanh và quản lý, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn xây dựng chiến lược kinh doanh, quản lý tài chính, kế toán, thuế, ngân sách nhà nước các cấp, kiểm toán tại các doanh nghiệp, tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty bảo hiểm, các công ty đầu tư, dịch vụ tài chính và các tổ chức phi lợi nhuận...;
 • Có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo.
 • Có khả năng nghiên cứu để có thể đảm nhiệm vị trí giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, có khả năng tiếp tục học bậc tiến sĩ và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

4. Triển vọng nghề nghiệp

 • Nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu...;
 • Chuyên gia cho các tổ chức tư vấn kinh doanh, tư vấn tài chính, các dự án nghiên cứu kinh tế,;kinh doanh của các tổ chức trong nước và quốc tế;
 • Giám đốc điều hành một bộ phận kinh doanh; 
 • Tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ Ngành quản trị ở trong và ngoài nước.

5. Thông tin tuyển sinh Sau đại học ngành Tài chính Ngân hàng:

Xem chi tiết tại đây.