Nhảy đến nội dung
x

Đại học - Tuyển sinh

Năm 2019, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 05 mã ngành Tài chính Ngân hàng, thông tin cụ thể như sau:

STT

Tên ngành/

chuyên ngành

Mã ngành/

chuyên ngành

Ghi chú

Chi tiết

1

Tài chính - Ngân hàng

7340201

Chương trình tiêu chuẩn, dạy-học bằng tiếng Việt tại cơ sở Tân Phong, TP.HCM

Vui lòng xem tại đây

2

Tài chính - Ngân hàng

F7340201

Chương trình chất lượng cao, dạy - học kết hợp bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại cơ sở Tân Phong, TP.HCM

Vui lòng xem tại đây

3

Tài chính

 

K7340201L

Chương trình du học luân chuyển campus, 3 năm đầu học tại Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Tân Phong, TP.HCM, Việt Nam và 1 năm cuối học tại Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa - Đài Loan (Đơn bằng)

Vui lòng xem tại đây.

4

Tài chính và kiểm soát

K7340201S

Chương trình du học luân chuyển campus, 3 năm đầu học tại Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Tân Phong, TP.HCM, Việt Nam và 1 năm cuối học tại Đại học khoa học ứng dụng Saxion - Hà Lan (Đơn bằng)

Vui lòng xem tại đây.

5

Tài chính

K7340201

Chương trình du học luân chuyển campus, 2 năm đầu học tại Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Tân Phong, TP.HCM, Việt Nam và 2 năm cuối học tại Đại học Fengchia - Đài Loan (Song bằng)

Vui lòng xem tại đây.

Ba (03) phương thức xét tuyển được TDTU áp dụng trong năm 2019: vui lòng xem tại đây.